Fredag 15. november 2019

Stormøde på Vilhelmsborg

Denne dag fra kl. 16.00 afholdes det årlige Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, regionsbestyrelserne, Ung i DV forretningsudvalget og sekretariatet. Der fremsendes invitation via email.