Torsdag 23. januar 2020

Generalforsamling i region 7

Denne dag holder den nordjyske region 7 generalforsamling. Her er regionens medlemmer velkomne.