Tirsdag 28. januar 2020

Generalforsamling i region 3 i Sognehuset i Højby

 

GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 28. JANUAR KL. 1930

 

På årets generalforsamling skal der fortages følgende valg:

Valg af formand - Vibeke Jørgensen -  modtager genvalg

Valg af hovedbestyrelsesmedlem - Inge Madsen - modtager genvalg

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - Anne Lise Vestergaard Hansen og Iben Bruun - modtager ikke genvalg

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet

Valg af Ung i DV ansvarlig 

 

Der serveres ostebord m rødvin - 

 

Alle medlemmer er velkomne