Torsdag 8. oktober 2020

Lineær bedømmelse i teori og praksis

Claus Hansen fra DV's avlsledelse fortæller om lineær bedømmelse på Stutteri Teglovnen kl. 19.