Onsdag 26. maj 2021

Generalforsamling i Region 3 afholdes i Sognehuset i Højby kl. 1930

Endelig håber vi at kunne afholde vores årlige Generalforsamling.

 

Vi glæder os til at se mange af jer. 

Der er valg til bestyrelsen

Valg af repræsentanter

Formandens beretning

Regionens regnskab

Orientering om Hovedbestyrelsens arbejde

 

Vi servere som altid - ost og rødvin.

Mød op og brug din stemme.

Generalforsamling region 7

Der afholdes generalforsamling hos AGRI NORD ARENA - Skalborg onsdag den 26. maj kl. 19.00 

Generalforsamling region 2

Herlufmaglehallen, kl. 19.00

Generalforsamling region 4

Generalforsamling - Tilmelding nødvendigt!


Vi vil gerne inviteret til generalforsamling i Region 4, onsdag d. 26. maj. Kl. 19:00 til 22:00 – hos Rødding Centeret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.
Regionen er vært med kaffe og kage. - Vi har inviteret Casper Cassøe, så der vil også være mulighed for at stille ham spørgsmål.
Vi overholder alle regler, der er fremsat for at forhindre spredning af COVID-19. Husk mundbind, at spritte af, nys i ærmet og bliv hjemme hvis du føler dig sløj.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 4 stemmetællere.
3. Formandens beretning - det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år.
4. Regionens Hovedbestyrelsesmedlem orienterer om Hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år.
5. Behandling af regionens regnskab.
6. Valg af regionsformand
7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter.
8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem
9. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i Dansk Varmblod.
10. Valg af repræsentanter og suppleanter
11. Eventuelt.


Tilmelding er nødvendig, og skal ske på sms til 30 66 60 61 eller pr. mail til Vico-sk@hotmail.com - Senest mandag d. 23. maj 2021.
Vi glæder os meget til at se jer