Brug af hingste, ej på hingstelisten

Hingste, der ikke er tilmeldt Dansk Varmblods hingsteliste, kan godkendes til en konkret hoppe efter ansøgning, såfremt hingsten opfylder nærmere specificerede krav.

Foldstemning
Foldstemning

Hingstelistegebyr

Hingsteholdere, hvis hingste er kåret i Dansk Varmblod, betaler et årlig gebyr for at tilmelde hingstene til hingstelisten. Hermed kan afkommene registreres i Dansk Varmblod uden yderligere omkostninger. Indtægterne fra hingstelisten går til diverse avlsforanstaltninger, så som obligatorisk følbedømmelse, beregning af indekstal, udnævnelse af elitehopper og elitehingste samt andre gratis ydelser. Informationer kan ses i Hestedatabasen og er en hjælp i avlsarbejdet. For ikke at lave forskelsbehandling mellem danske og udenlandske hingste, skal hoppeejerne betale et gebyr til hingstelisten svarende til ca. 10 %. Gebyret skal betales hver gang en udenlandsk hingst benyttes, også selvom det er samme kombination som sidste år. Hvis der laves ægtransplantation med flere føl ud af samme kombination pr. år, skal der betales pr. føl.

Liste over tidligere godkendte hingste som kan benyttes i 2020

For at gøre det lettere for avlerne at gennemskue hvilke udenlandske hingste, der opfylder Dansk Varmblods krav til brugsprøve, publiceres en liste på varmblod.dk. Listen indeholder de udenlandske hingste, som har været og dermed også kan benyttes i pågældende år mod betaling af 10% af hingstelistegebyret. Flere forbund, bl.a. de tyske, opererer med et løbende afprøvningssystem. En hingst, som sidste år kunne godkendes i Dansk Varmblod på baggrund af en bestået 14-dages test som 3-års, kan ikke nødvendigvis godkendes året efter, hvis resultatet fra 3-dages sports testen som 4-års er under 8,0 point. Godkendelsen i Dansk Varmblod gælder således kun det pågældende år. Listen med de udenlandske hingste viskes ren ved årsskiftet. Den bliver herefter løbende opdateret hen over året, efterhånden som hingstene godkendes og benyttes. Er hingsten allerede på listen, er det således nok at betale gebyret og indsende information om forældredyrene samt ejerforhold til Dansk Varmblod. Sidste frist er 1. november i ifolingsåret. Er hingsten ikke på listen, skal hoppeejer endvidere indsende DNA-profil, afstamning og præstationsresultater på hingsten, så Dansk Varmblod kan undersøge, om den kan godkendes.

Hingste, tilmeldt hingsteliste, er alle kåret i Dansk Varmblod og her er kendskab til vigtige informationer, så som temperament, OCD, WFFS og andre arvelige lidelser. Disse oplysninger har vi ikke på hingstene, som ikke er kåret i Dansk Varmblod.

Se listen med hingste som kan benyttes mod betaling HER

Registreringsskemaet og gebyr på 850, - kr. inkl. moms skal være Dansk Varmblod i hænde senest 1. november i ifolingsåret. (De 850,- kr. udgør hingstelistegebyr til DV på 685, - kr. samt for
administration til SEGES på 180, - kr. Gebyret til SEGES opkræves via Dansk Varmblod).

Beløbet kan betales online, vedlægges eller overføres til Banknr.: Middelfart Sparekasse 1687-3230849764 med tydelig angivelse af betalingen.

Modtages registreringsskemaet og /eller gebyr senere, tillægges yderligere 500, - kr. inkl. moms.

Vær særlig opmærksom på, at hingstene skal have bestået en af Dansk Varmblod godkendt brugsprøve før inseminering. Er dette ikke tilfældet, koster ansøgningen kr. 1.965,00 inkl. moms, såfremt brugsprøven efterfølgende kan godkendes.

Vedr. registrering hos SEGES, Heste

Ved registrering af føllet følges reglerne herfor fastsat af SEGES, Heste. Vær opmærksom på, at føllet ikke kan registreres, inden insemineringen er indberettet til SEGES. Er hoppen insemineret i Danmark med importsæd, er det dyrlæge/inseminør, der skal foretage indberetningen til SEGES. Er hoppen insemineret
i udlandet, er det hoppeejers ansvar at foretage indberetning til SEGES.

Læs mere her: www.seges.dk

Spørgsmål vedrørende registrering rettes til SEGES på tlf. 87 40 50 00.


FAQ
•Hvis hingsten ikke står på listen over udenlandske hingste, der kan benyttes i indeværende år, er det en god idé at indsende registreringsskema og gebyr inden inseminering, så Dansk Varmblod kan tjekke, om hingsten kan godkendes. Husk at vedlægge alt relevant information om hingsten, så som afstamning, DNA-profil og brugsprøve.
•Såfremt hingsten ikke kan godkendes, returneres gebyret.
•Du kan godt indsende registreringsskema og gebyr, selvom hoppen endnu ikke er kåret inden 1. november i insemineringsåret. Godkendelsen vil da være betinget af, at hoppen bliver kåret i Dansk Varmblod, inden der skal udstedes hestepas til afkommet.
•Hvis der foretages ægtransplantation, skal der betales et gebyr svarende til antal føl
•Hvis hoppen er optaget i Springhesteprogrammet og afkommet ligeledes ønskes optaget, skal sekretariatet informeres herom. Kontakt Lene Rasmussen på mail:

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem