Tilmelding til Hingstelisten 2020

Kårede hingste skal hvert år tilmeldes Dansk Varmblods Hingsteliste, for at afkom kan registreres i Dansk Varmblod uden ekstra omkostninger.
Er hingsten ikke tilmeldt listen, kan det kommende føl kun blive registreret som et Dansk Varmblods føl, hvis hoppeejer søger om brug af hingsten indenfor bedækningsåret.

Unghingste på ring 2017
Unghingste på ring 2017


KLIK HER for at tilmelde til Hingsteliste 2021 via vores elektroniske tilmeldingsblanket

Det totale gebyr
For hingste født efter 1995 bliver det totale gebyr således kr. 6.000,- + gebyr til Seges, Heste 345,- = kr. 6.345,- inkl. moms (4.800,- + 276,- = 5.076,- ekskl. moms).
For hingste født før 1995 og kåret før 2001 er gebyret til Seges, Heste kr. 345,- inkl. moms (276,- ekskl. moms).. Beløbet vedlægges tilmeldingen til Hingstelisten 2020. Det er også muligt at overføre beløbet til vores bankkonto. (Husk da venligst tydelig angivelse af, hvad beløbet dækker).

Først når anmeldelsesskemaet til hingstelisten, og gebyr til Dansk Varmblod er modtaget, sættes hingsten på hingstelisten for den kommende sæson. Skæringsdato er mandag d. 13. februar 2020 af hensyn til deadline på aprilnummeret af Ridehesten, hvori hingstelisten trykkes.

Hingste kåret ved Hingstekåringen i Herning bedes tilmeldt i sekretariatet i Herning senest d. 12. marts, Hingste der går 10-dagstest samt kåres ved Efterkåringen, skal tilmeldes senest d. 20. april for at komme med på den supplerende hingsteliste i maj nummeret af medlemsbladet.

OBS! Såfremt tilmeldingsskema og gebyr modtages efter d. 13. februar 2020 på hingste som på dette tidspunkt har bedækningstilladelse, opkræves ekstra gebyr jf. nedenstående:
• Efter d. 13. februar er gebyret grundgebyr + gebyr til Seges, Heste á kr. 345,- + kr. 500,- = 845,-/6.845,- kr. inkl. moms pr. hingst

Verificeret DNA
Vedrørende udenlandske opstaldede hingste gøres opmærksom på, at der er påkrævet DNA-kontrol af sæden på nykårede hingste i forbindelse med den obligatoriske sædprøve undersøgelse. Udgiften hertil afholdes af hingsteholderen. Sædprøven tilsendes DNA- og Blodtypelaboratoriet for heste, Rødebækvej 2, 8653 Them senest 1. april 2020

For at tilmelde hingsten til Hingstelisten skal DNA være verificeret ved DNA- og Blodtypelaboratoriet for heste.

Vedr. WFFS
Hingste, der tilmeldes hingstelisten 2020: alle hingste skal være testet for WFFS og bærer-status oplyses på hingstelisten. Hingsten kan ikke tilmeldes, før WFFS-status er kendt.

WFFS-testen skal være udtaget af en dyrlæge eller én af SEGES mærkere og analyseret af Laboklin. Prøveresultatet sendes til Dansk Varmblods sekretariat eller direkte til SEGES ved stambogsfører Maiken Holm, e-mail: . Her vil WFFS-status (”fri” eller ”bærer”) blive noteret i Hestedatabasen.OBS. DET ER IKKE MULIGT AT TILMELDE HINGSTELISTEN EFTER 1. MAJPræsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem