< Tilbage

Ekstra Ordinært Repræsentantskabsmøde 202103-08-2021 - 14:06

Mødet afholdes søndag, den 5. september kl. 12.00 i Herskabsstalden (1. sal), Vilhelmsborg

Dagsorden:

Valg af dirigent
Behandling af forslag (se nedenfor)
Eventuelt

 

Forslag til behandling på ekstraordinært repræsentantskabsmøde

 

Forslag 1:

Vedtægternes § 3. stk. 1: ”Forbundets virkeområde er hele Danmark.”

 slettes.

Forslagsstiller: hovedbestyrelsen.

Motivering

Vedtægten giver ikke længere mening, da forbundet har aktiviteter, der rækker ud over Danmarks grænser.

 

Forslag 2:

Forslagsstiller: hovedbestyrelsen.

Vedtægternes § 13 ændres således:

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest ultimo april og skal indkaldes i forbundets officielle medlemsblad senest 15. februar eller ved skriftlig meddelelse direkte til medlemmerne med mindst 6 ugers varsel.

Motivering

Planlægningsmæssigt og arbejdsmæssigt vil det være en stor fordel, at repræsentantskabsmødet ligger efter Hingstekåringen i Herning.

 

Forslag 3:

Forslagsstiller: Hanne Hertzberg, Norge

Ændring af vedtægternes § 5

Der tilføjes nyt § 5. stk. 1 således:

Medlemmer, som bor i udlandet, indmeldes i den region, som de måtte ønske tilknytning til.

Motivering

Medlemmer, som bor i udlandet, bør have samme mulighed for politisk indflydelse som de herboende.

 

Forslag 4:

Forslagsstiller: region 4

 

Forslag 4a

Vedtægternes kapitel 2, § 4, stk. 3: ”Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som ifølge udskrift af forbundets medlemsregister pr. 1. november er bosat i regionen (området) og ikke er i kontingentrestance eller har udmeldt sig jfr. vedtægternes § 6, stk. 1. Et medlem, hvis flytning er registreret efter 1. november, har således adgang til generalforsamlingen i sin hidtidige region. Familiemedlemsskab berettiger til 2 stemmer.”  slettes af vedtægterne.

Motivering

Indholdet reguleres under ”Forretningsorden for Dansk Varmblods Regioner”. Paragraffen er malplaceret, idet der er tale om ren forretningsorden. Den er da også helt identisk med § 4. stk. 3 i Forretningsordenen for regionerne. Det virker som om paragraffen på et tidspunkt ved en fejl er blevet opført under vedtægterne.

 

Forslag 4b
Ændring af ”FORRETNINGSORDEN FOR DANSK VARMBLODS REGIONER”, KAPITEL 2, ORGANISATION


Ny § 4. Stk. 3:

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem inkl. medlemmer af ung i DV, som er fyldt 18 år og, som ifølge udskrift af forbundets medlemsregister pr. 1. november er medlem af regionen (området) og ikke er i kontingentrestance, eller har udmeldt sig jfr. vedtægternes § 6, stk. 1. Et medlem, hvis flytning er registreret efter 1. november, har således adgang til og stemmeret på generalforsamlingen i sin hidtidige region. Familiemedlemsskab berettiger til 2 stemmer.

Tilføjelse til § 3.

stk. 4: – Medlemmer, som har bopæl uden for en regions geografiske grænser, kan ansøge om at blive fuldgyldigt medlem af den region, de måtte ønske. Sådanne ansøgninger behandles af bestyrelsen for den region, hvor ansøgeren ønsker medlemskab. Eventuelle tvister afgøres af hovedbestyrelsen.

Motivering:

 Det har længe været en uskrevet regel, at medlemmer bosat i én region, kan vælge at søge medlemskab i en anden region. En uskrevet regel, som blot har været en afspejling af, hvor det enkelte medlem føler at de ”hører hjemme”.

Dette strider desværre imod FORRETNINGSORDEN FOR DANSK VARMBLODS REGIONER & reglerne for GENERALFORSAMLING- Hvori der står: § 3. Ethvert medlem af forbundet er samtidig medlem af den region, hvor den pågældende har bopæl. & § 4. Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som ifølge udskrift af forbundets medlemsregister pr. 1. november er bosat i regionen (området)….. Et medlem, hvis flytning er registreret efter 1. november, har således adgang til generalforsamlingen i sin hidtidige region.

Derfor ønsker vi at fremsætte ovenstående forslag, som sikrer de medlemmer, som har tilhørsforhold til en anden region, end den de bor i. De medlemmer, som vælger at være medlem i en anden region, vil med stor sandsynlighed også fremstille deres heste i den region – De vil med stor sandsynlig også gøre deres frivillige arbejde i den region. Hvorfor ikke tillade dem at være fuldgyldigt medlem af den region?

Vi ønsker ikke på nogen måde at ophæve regionerne, men blot gøre en uskreven regel – til en skreven regel. 

< Tilbage

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem