< Tilbage

Repræsentantskabsmødet er skudt i gang12-06-2021 - 10:18

Normalt afholdes Dansk Varmblods repræsentantskabsmøde i første halvdel af februar måned, men grundet forsamlingsforbuddet i år var det ikke muligt. Netop nu er mødet skudt i gang i opvisningshallen på Vilhelmsborg

 

Det er en smukt pyntet opvisningshal på Vilhelmsborg, der i dag danner rammen om Dansk Varmblods repræsentantskabsmøde. Her pryder store billedplancher af årets hopper igennem flere år, og storskærmen viser en stor række DV-avlede præmiehingste. 

 

Carsten Lorentzen blev valgt som mødets dirigent og gav straks ordet til formand Jan Pedersen, der netop nu er startet på sin årsberetning.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne § 14

 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for forbundets virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplan for det kommende år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år
5. Faglig redegørelse for avlsarbejdet
6. Indkomne forslag 7. Valg af formand (ikke på valg i år)
8. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret
9. Indledende drøftelse af eventuel vedtægtsændring, der muliggør en flytning af repræsentantskabsmødet til senest ultimo maj
10. Indledende drøftelse af eventuel vedtægtsændring, der definerer rettigheder for medlemmer, der ikke er bosat i Danmark
11. Medaljeoverrækkelse
12. Eventuelt
13. Clinic

 

Formandens årsberetning 2020 kan i sin fulde længe læses i magasinet Ridehesten 01/2021.

 

Avlskonsulentens faglige beretning 2020 kan i sin fulde længe læses i magasinet Ridehesten 02/2021.

 

< Tilbage

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem