Lineær registrering

Fra 2014 er Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer (fra 0-10, inklusiv halve karakterer) suppleret med en lineær registrering. Ved lineær registrering beskrives hesten ud fra de biologiske yderpunkter (f.eks. højtstillet-lavstammet) uden hensynstagen til, om egenskaben er positiv eller negativ.

Læs mere og find de forskellige bedømmelsesskemaer samt manualen nedenfor.

Der benyttes en skala med ni alfabetiske valgmuligheder fra A-I. Ved beskrivelse af en egenskab foretager dommerne først en overordnet 3-inddeling: f.eks. om hesten er højtstillet (A-C), midt i mellem (D-F) eller lavstammet (G-I). Vurderes hesten som højtstillet, har dommerne igen tre valgmuligheder: ekstrem højtstillet (A); højtstillet (B), lidt højtstillet (C).

På bedømmelsesskemaerne til lineær registrering er Dansk Varmblods avlsmål (optimum) markeret med en firkant. Herved kan man let se, hvor tæt den bedømte hest er på optimum ved de enkelte egenskaber. Optimum kan i visse tilfælde være ét af yderpunkterne: f.eks. så store ramme som muligt (A). Eller optimum kan være midt i mellem yderpunkterne: f.eks. en halsmuskulatur, der er passende til hesten, og som hverken er for tynd eller tyk. I nogle tilfælde er optimum hverken et yderpunkt eller midt i mellem. F.eks. er Dansk Varmblods avlsmål højtstillede heste. Men en hest kan også blive for højtstillet, så det kan påvirke balance og holdbarhed. Optimum for "højtstillethed" er derfor C.

Se de lineære skemaer nederst på siden. De er delt op som følger:

* Dressurheste (hoppe- og hingstekåring)
* Springheste (hoppe- og hingstekåring)
* Ungheste - dressur (føl og 2-års hopper)
* Ungheste - springning (føl og 2-års hopper)

Se også manual til lineær registrering. Her er forklaret, hvordan egenskaberne vurderes; hvad de biologiske yderpunkter er samt hvad avlsmålets optimum er for Dansk Varmblod. Dette kan være forskelligt fra andre varmblodspopulationer.

  Manual

  Lineære Skemaer

  Artikler om lineær registrering

  Grevens Fakina - Årets dressurbetonede Hoppe 2018, fik 10 i helhed og dermed opdrættermedalje i guld ved Krafft Eliteskuet. Med 10 i helhed har dommerne vist tydeligt, at hoppen er tættere ved avlsmålet end dem, der får 9, 8, 7 mv. i helhed.
  Grevens Fakina - Årets dressurbetonede Hoppe 2018, fik 10 i helhed og dermed opdrættermedalje i guld ved Krafft Eliteskuet. Med 10 i helhed har dommerne vist tydeligt, at hoppen er tættere ved avlsmålet end dem, der får 9, 8, 7 mv. i helhed.

  Når man taler om et avlsmål og avlsplaner - hvad menes der så?
  Se Dansk Varmblods Avlsmål her,
  og de forskellige avlsplaner gennem tiden her.

  Præsenteres af

  Bliv sponsor

  Firma info

  Følg os på Facebook Følg os på Facebook
  Bliv medlem