< Tilbage

Heste kan stadig udelukkes fra konsum på eget initiativ26-07-2021 - 14:58

Fødevarestyrelsen har oplyst hesteejere, at muligheden for selv at udelukke sin hest fra konsum på eget initiativ udløb den 7. juli 2021. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt denne anvendelsesdato er den korrekt og hesteejere kan derfor indtil videre fortsat selv udelukke deres hest fra konsum på eget initiativ

Udelukkelse af hest fra konsum på eget initiativ vil foreløbigt være gældende indtil der kommer en ny udmelding fra Fødevarestyrelsen.

Hesteejere vil modtage yderligere information, når den endelige afklaring foreligger og man kan løbende holde sig opdateret på Fødevarestyrelsens hjemmeside, skriver SEGES i dag.

 

Uddybende forklaring fra SEGES Heste:
Det har indtil for nylig været muligt for de danske hesteejere at vælge at udelukke hesten fra slagtning til konsum. Dette har været forholdsvist bredt anvendt, ikke mindst på baggrund af at en hestebesætning, hvor alle heste er udelukket fra slagtning til konsum, ikke er underlagt bestemmelserne i foderhygiejneforordningen (Reglerne om foderhygiejne gælder også heste (landbrugsinfo.dk)) ligesom der er lempeligere regler for udlevering af medicin til heste, der er udelukket fra slagtning til konsum.
Valgfriheden stoppede dog med Dyresundhedsloven, der som helhed fandt anvendelse per 21. april 2021. Herefter betragtes heste som konsumdyr, og udelukkelse kan kun ske i forbindelse med medicinering af hesten. Forordningen var dog knap klar til virkeligheden i april 2021, og reglerne, der stoppede muligheden for frivillig udelukkelse blev derfor først reelt implementeret med temmelig kort frist per 7. juli 2021. Det er så den dato, der nu er skabt tvivl omkring, hvorfor Fødevarestyrelsen nu vælger at forlænge ordningen, indtil en nærmere afklaring foreligger fra EU Kommissionen.

Grundet ferieafvikling bedes eventuelle spørgsmål til ovenstående ikke stillet per telefon, men i stedet sendt per mail til hestekontoret@seges.dk. Hold også øje med SEGES Hestes side på Facebook, hvor de løbende vil besvare spørgsmål af generel interesse.

< Tilbage

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem