< Tilbage

Masser af god debat i Billund09-02-2019 - 11:08

Dansk Varmblods repræsentanter og de mange gæster, som er mødt frem for at modtage lykønskninger og opdrættermedaljer er samlet på Hotel Legoland til det årlige repræsentantskabsmøde i forbundet

Som der er tradition blev årets repræsentantskabsmøde i Dansk Varmblod indledt af den fællessang, som forbundet har åbnet repræsentantskabet med gennem mange år. "Den dansk sang" har dog vist sig både at være køns-, alders- og racediskrimerende, som man har kunnet læse i debatter i dagspressen, men forsamlingen fik godt has på både tekst og melodi.

 

Advokat Carsten Lorenzen blev valgt til dirigent, og han indledte med at overgive ordet til formand Jan Pedersen, som åbnede mødet med sin årsberetning, og med at mindes forbundets tidligere formand Torben Bagge Hansen, der var formand fra 1988 til 1995.

 

Jan Pedersen indledte med at tale om de ændringer, som forbundet har indført efter medlemsundersøgelsen sidste år. Desværre har mange gode tiltag ikke haft en synlig ændring af medlemstallet. Så istedet for udelukkende at se indad, så er det også de udefrakommende faktorer i forhold  bl.a. lovgivningen, som influerer på antallet af avlere i dag. Til gengæld er bedækningstallet igen stigende. 

 

Formanden talte så om mange af de gode forhold, som bl.a. hingstekåringen i Herning som i år fejrer 40-års jubilæum, og det faktum, at der er lys forude i forhold til en ændring i købeloven, hvor handel med levende dyr formodentlig bliver undtaget fra EU-direktivet. Det er noget, som Dansk Varmblod og SEGES Heste vil følge op på de kommende måneder. 

 

Dansk Varmblod i udlandet
Forbundet har været aktiv i USA gennem mange år, og har for første gang kåret hopper i Polen, men her er der mulighed for udvikling.  Begge steder er der behov for en strategi og en plan for forbundets engagement der. Og der er nedsat et udvalg, som skal se på strategien, og så er håbet at man via det nye samarbejde især i Polen kan åbne op for et nyt, stort marked for danske heste. 

Nutidens guld er netværk, og i WBFSH kan vi nå omkring 300.000 avlere, fortalte formanden, og han fortalte om nye samarbejdsmuligheder og den information, som man kan udveksle på tværs af grænserne. Bl.a. ser det ud til at et nyt projekt til indeksberegning på tværs af forbund, ser ud til at blive en realitet. 

 

Avlsplan 2020-2030
Avlsledelsen har arbejdet for en ny avlsplan, som bliver forelagt hovedbestyrelsen i marts og til efteråret vil den blive forelagt medlemmerne på møder rundt om i regionerne. 
Jan sluttede sin beretning med at takke alle, der yder en indsats for forbundet.

Karin Larsen, gik på talerstolen og angreb det faktum, at det ikke er velset at være kritisk i forbundet, og hun mener ikke, der er fokus på bredden. Formanden bemærkede, at dialog og debat altid er velset, og han understregede at netop medlemsundersøgelsen satte fokus på, hvor man kan gøre noget godt for så mange som muligt i forbundet.

 

Irene Dalum opfordrede til at forbundet var aktive i forhold til ændringen af købeloven, og Jan Pedersen bemærkede, at man i høj grad var klar til at påvirke politikerne sammen med SEGES Heste. 

 

Niels Pedersen gik på talerstolen for at rose samarbejdet mellem Dansk Varmblod og Dansk Ride Forbund, hvor rideforbundet nu har afstamningsoplysningerne på alle heste på stævnepladserne, som man også kan se det i stævneprogrammet Equipe. Og så anbefalede han til at man skal downloade den nye app fra SEEGES Heste, HesteLex. 

 

Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund, berettede om, at der også i rideforbundet er en lille tilbagegang i antallet af medlemmer. Og han fortalte om forbundets strategispor: fastholdelse.  Hvor han kom ind på det faktum, at mange i dag "shopper rundt" og er flygtigt medlem, han opfordrede til, at man skal finde nogle tiltag, som betyder, at det er aktiv at være medlem også de år, hvor man ikke har føl eller hopper, der skal til kåring. Tilbyd nogle arrangementer eller andet, som gør det spændende at være medlem.

 

Kim Mark region 4, fortalte han var nyere medlem, og han fortalte, at det for ham havde været lidt vanskeligt at komme ind i forbundet, og han manglede noget gennemsigtighed i forhold til udtagelse til fx Eliteskue og auktion, hvor hans indtryk var, at der nogle gange bliver lavet aftaler "under bordet". Han efterlyste en højere grad af gennemsigtighed. Og Casper Cassøe gik på talerstolen og understregede at avlsledelsen og auktionsudvalget er helt adskilt, og der er mange aftaler, men ingen under border, understregede han. 

< Tilbage

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem