< Tilbage

Resultat af generalforsamlingen i region 506-02-2020 - 19:09

Genvalg til formand Rie Høper

På valg til bestyrelsen var Pernille Jensen og Steffen Kristensen. 

Steffen Kristensen modtog ikke genvalg. Formanden overrakte en buket blomster og takkede for indsatsen.

Der var genvalg til Pernille Jensen. Desuden blev Karin S. Larsen valgt ind i bestyrelsen.

Suppleanter blev Jonas Nørgaard og Anja Jakobsen.

Jørn Jensen blev valgt som HB-medlem og Rikke Kvist som suppleant til HB.

 

Kort efter generalforsamlingen var der konstituering af bestyrelse:

 

Næstformand: Pernille Jensen

kasserer: Karin S.Larsen

 

Formanden takkede alle for den opbakning, der var vist regionen i 2019. 

Der blev sagt tak til de repræsentanter, der ikke ønskede genvalg og velkommen til de nye repræsentanter. 

 

 

 

 

< Tilbage

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem