Referater fra bestyrelsesmøder findes til venstre under årstal eller fra tidligere år

§ 13. Regionsbestyrelsen konstituerer sig hvert år, snarest efter generalforsamlingen, med næstformand og kasserer. Næstformanden træder i enhver henseende i formandens sted ved dennes forfald.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens nærmere bestemmelse eller efter begæring af to bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske med højst 3 ugers og mindst 1 uges varsel. Formanden er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde senest 7 dage efter at begæring herom er fremsat. Formanden leder bestyrelsens møder.

Stk. 3. Der udarbejdes referat over bestyrelsens beslutninger

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem