< Tilbage

Opdatering vedrørende Herpes i Nordjylland - Region 7's Følskue d. 28. juli i Brønderslev gennemføres som planlagt.18-07-2019 - 17:05

Med udgangspunkt i et par konstaterede tilfælde af Herpes, har der nogle steder været sået tvivl om følskuet kunne gennemføres. Regionen er opmærksom på en evt. risiko i forbindelse med Herpes og tager situationene alvorligt. På den baggrund har vi bedt om en vurdering og opdatering fra styringsgruppen for sygdomme i hestesektoren / Dansk Rideforbund, Den Danske Dyrlægeforening - hestesektoren, SEGES Heste. 

Orientering vedrørende Herpesvirus i Nordjylland / Følskue i Brønderslev søndag d. 28. juli 2019.

 

Med udgangspunkt i to sene følkastninger samt ét tilfælde af luftvejsinfektion – begge tilfælde relateret til Herpesvirus, har der i forskellige medier været stillet spørgsmål omkring afvikling af Region 7’s følskue i Brønderslev Rideklub søndag d. 28. juli 2019.

Dansk Varmblod Region 7 har på med udgangspunkt heri bedt den gruppe af fagfolk repræsenterende Dansk Rideforbund, Den Danske Dyrlægeforening (Faggruppe Heste) samt SEGES, der normalt foretager risikovurdering i forbindelse med sygdomsudbrud om en vurdering/opdatering på situationen i Nordjylland.

Vi har d.d. modtaget følgende opdatering:

 

Herpesvirus opdatering, 18. juli 2019:

Herpesvirus er en etableret virus i den danske hestebestand og over hele verden, og der er således omkring 80% af alle heste, som bærer det i kroppen. Der vil derfor ind imellem forekomme opbrud hos en eller flere heste i forskellige besætninger, hvilket er et ”normalbillede” hen over et år.

Aktuelt er der rapporteret forekomst af sene følkastninger hos to hopper i Nordjylland. Hopperne er ikke syge, men kastningerne skyldes herpesvirus. I en anden besætning i Nordjylland er én hest med symptomer på luftvejsinfektion fundet positiv for herpesvirus. Besætningerne er ikke relateret til hinanden, og der er ingen tegn på neurologiske symptomer. Der er således ikke tegn på et udbrud af aggressiv herpesvirus.

Hvis en besætning oplever opbrud af herpesvirus hos enkelte heste anbefales det, at lukke besætningen i 21 dage fra sidste hest er raskmeldt.

Ind imellem forekommer herpesvirus i en mere aggressiv smitsom form, som giver udbredt og alvorlig sygdom i store dele af en besætning inklusiv neurologiske symptomer. Her kan der blive tale om udvidede lukninger af flere besætninger afhængig af forløbet, for at hindre spredning.

Vi holder løbende øje med, om der er tegn på spredning af aggressiv herpes virus type 1, blandt de besætninger, hvor der meldes ud, at der er symptomer på herpesvirus.

P.t er der ingen tegn på udbrud af aggressiv herpes virus type 1 i danske besætninger.

 

Forebyggelse af spredning af smitsom sygdom:

Det gælder for alle smitsomme sygdomme, inklusiv herpes, at den mest effektive forebyggelse af spredning er at sikre, at kun raske heste møder hinanden.

Hvis heste skal samles skal de være helt raske og fri for alle symptomer på eksempelvis hoste, næseflåd og feber. Det anbefales altid, at tage temperatur på hestene inden man tager til arrangementer med andre heste. Temperaturen skal være under 38,3o (føl skal være under 38.9 o)

Hvis heste viser symptomer, der kan være smitsom sygdom, kontaktes egen dyrlæge, og der laves karantæneforanstaltninger i henhold til vores anbefalinger om opdeling i gruppe 1, 2 og 3. (se grupperingerne sidst i artiklen)

 

Vaccination:

Der findes én vaccine godkendt til vaccination mod herpesvirus 1 og 4. Vaccinen er godkendt til at reducere forekomst og spredning af luftvejssymptomer (hoste og næseflåd) samt til at reducere forekomst af følkastninger hos drægtige hopper forårsaget af herpesvirus.

Vaccinen er ikke godkendt til at forebygge mod neurologiske symptomer, som forekommer i forbindelse med udbrud af aggressiv smitsom herpesvirus.

Da herpesvirus er en etableret virus i den danske hestebestand, hvor omkring 80% af hestene har mødt virus, er det primært ungheste, der flytter staldmiljø de første gange, som viser tegn på sygdom (forkølelse) pga smitte med virus. Det er derfor en fordel at vaccinere ungheste, inden de skifter staldmiljø. På den måde kan man generelt minimere forekomsten af ”unghesteforkølelse”.

De fleste ældre heste har mødt virus i deres staldmiljø, og har derved opnået en grad af ”selvvaccination”. De bliver derfor sjældent syge med forkølelse pga herpesvirus (der kan dog ses opbrud af forkølelse hos enkelte heste).

Det er en god mulighed at vaccinere drægtige hopper, hvis man vil minimere risikoen for sene kastninger. Drægtige hopper skal vaccineres i 5, 7 og 9 drægtighedsmåned.

Kategorisering af stalde i relation til smitsom sygdom:

Gruppe 1 - Raske stalde: Daglig observation af alle heste. Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man som minimum tage temperatur på hesten: A) Dagen før deltagelse (gælder hvis der ikke er konstateret aggressiv herpesudbrud i DK) B) Dagligt i 10 dage før deltagelse (gælder hvis der er konstateret aggressiv herpesudbrud i DK).

Gruppe 2 - Stalde med symptomer på luftvejsinfektion: Karantæne 14 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden). Isoler syge heste, så vidt muligt. Daglig temperaturtagning.

Gruppe 3 - Stalde med konstateret Herpesvirus 1 infektion: Karantæne minimum 21 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden). Isoler syge heste, så vidt muligt. Temperaturtagning morgen og aften. Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden. Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden.

Med venlig hilsen

Dansk Ride Forbund

Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe Heste

SEGES Heste

 

Vi kan i forlængelse af ovenstående oplyse:

Brønderslev Rideklubs stald er en Gruppe 1-stald. Der er ikke og har ikke været konstateret syge heste. Af forsigtighedsgrunde har Brønderlev Rideklub iværksat temperaturtagning af alle opstaldede heste 2 gange dagligt frem til afviklingen af følskuet.

I det vi henholder os til ovenstående udtalelse og det faktum, at Brønderslev Rideklub er en Gruppe 1-stald gennemføres Region 7’s følskue som planlagt.

Vi henleder i øvrigt opmærksomheden på udtalelsens anbefalinger omkring forebyggelse af smitsom sygdom i forbindelse med samling af heste – herunder især anbefaling omkring temperaturtagning på heste, der skal deltage i arrangementer.

Vi følger selvfølgelig situationen nøje. Såfremt der sker ændringer, vil dette blive udmeldt på Regionens hjemmeside, Facebook samt ved direkte besked til deltagerne.

Vi glæder os til at se jer til følskuet i Brønderslev søndag d. 28. juli 2019.07.18

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dansk Varmblod Region 7

< Tilbage

Præsenteres af

Bliv sponsor

Firma info

Følg os på Facebook Følg os på Facebook
Bliv medlem