Onsdag 22. januar 2020

Generalforsamling i region 1

Region 1 afholder generalforsamling i Skævinge Kro kl. 19.00 denne dag. Se regionens hjemmeside for dagsorden.