Onsdag 27. oktober 2021

Medlemsmøde region 2, kl. 19.00, Herlufmagle hallen

Region 2 afholder medlemsmøde den 27. oktober i Herlufmagle hallen.  Vi starter med et fagligt indlæg kl. 19.00 - 20.30 og efter en pause, hvor der serveres kaffe og kage afholdes medlemsmødet fra 21.00 - 22.00. 

 

I år har regionen inviteret Johnny Sørensen, medlem af avlsledelsen, til at komme og give en status på, hvordan det går med den nye avlsplan, anvendelse af den lineære bedømmelse og hvordan den bruges samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet med de nye krav til afprøvning og faciliteter.  

 

Det faglige indlæg er både for medlemmer af DV og for dig der overvejer at blive medlem af avlsforeningen.  

 

Indkomne forslag der ønskes drøftet på medlemsmødet kan fremsendes til formand Niels Pedersen forud for medlemsmødet.