Udvikling af avlen i Dansk Varmblod

1960 - 1969

1962: Dansk Sportsheste Avlsforbund (DSA) dannes ved stiftende generalforsamling d. 9. jan.

1962: Erling Wulff, Hørsholm udnævnes til formand (bliver indtil 1963).

1963: Peder Hostrup Pedersen, Allerød udnævnes til formand (bliver indtil 1975). Logoet ”krone og bølgen” (symboliserende et kongerige omgivet af vand) udføres af Georg Jensen sølvsmedje, efter idé af P. Hostrup Pedersen.

1964: Den første stambog udgives.

1966: Den første ridehesteauktion i DSA’s regi blev afholdt på Brahetrolleborg.

1970 - 1979

1970: 100-dages materialprøve for hingste etableres i Næstved.

1972: DSA tilslutter sig den fælles stambogsføring hos Landsudvalget for Heste.

1975: Hans Helmers, Brovst udnævnes til formand (bliver indtil 1977).

1976: Dansk Lette Hesteavl (DLH) etableres.

1977: H. B. Nielsen, Øxenholm udnævnes til formand for DSA (bliver indtil 1979).

1979: Dansk Varmblod dannes via en fusion mellem DSA og DLH. Ole Holm, Allerød udnævnes til formand (bliver indtil 1988). 

1980 - 1989

1980: Hingstekåringen afvikles for første gang i messecenter Herning. Stambogsføringen overføres til EDB.

(1981: Første guldmedaljehoppe, Diana EGDH 1827 opdrættet af Willy Damm, Skørping udnævnes.

1982: Egnethedstest indføres (obligatorisk afprøvning i både dressur- og springdisciplinen).

1984: Fælles registreringsnumre for føl og DRF’s konkurrenceheste. Elitestambogen for hoppe indføres. 

1985: Der indføres karakterer ved kåringer. Brændemærkning gøres obligatorisk.

1986: HKH Prinsesse Benedikte bliver protektor for Dansk Varmblod.

1987: Forbundets første Avlsplan (1987-1990) lanceres. Delkåringssystemet af hingste indføres (afvikles igen i 2002). Røntgenfotografering af avlshingste gøres obligatorisk. Dansk Varmblods sekretariat flytter fra København til Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby, Århus.

1988: Torben Bagge Hansen, Haderslev udnævnes til formand (bliver indtil 1994).

1989: Årbogen med rideresultater lanceres.

1990 - 1999

1990: Forbundets anden Avlsplan (1990-1999) lanceres. Stationsafprøvning af hopper og begrebet ”R” indføres. Der beregnes for første gang indekstal på hingste. Hingstenes materialprøve flyttes til Vilhelmsborg.

1992: Avlsmålet revideres. 

1994: Jan Pedersen, Arden udnævnes til formand. 1-dags afprøvning af hopper indføres.

1996: Sadelkåring af hopper indføres (obligatorisk afprøvning i både løsspringning og gangarter med rytter).

1997: Indekstal på hopper beregnes første gang. Avleruddannelserne starter.

1998: Dansk Varmblods avlschampionat (Breeders Throphy) indføres. WBFSH afholder generalforsamling i Herning.

1999: Forbundets tredje Avlsplan (1999-2004) lanceres. Første guldmedaljehingst, Milan DVH 682 opdrættet af Marie Hedegård Pedersen Esbjerg, udnævnes. Dansk Varmblods sekretariat flyttes til Vilhelmsborg. Dansk Varmblod EU-godkendes, og stamtavlen erstattes af Hestepas og ejercertifikat. Hestedatabasen lanceres på internettet. Dansk Varmblods formand Jan Pedersen bliver præsident for WBFSH og HKH Prinsesse Benedikte bliver til protektor. WBFSH’s sekretariat overtages af Dansk Varmblod. Arbejdsgruppen Interstallion nedsættes.

2000 - 2009

2000: Avlskonsulent ansættes fuldtids. Afprøvning af hingste opdeles i en frivillig 30-dages test og en obligatorisk 70-dages materialprøven. Dansk Varmblod ansætter egen berider.

2001: Dansk Sports- og Avlschampionat (nuværende DRF championater) erstatter Breeders Throphy.

2002: Hingstenes delkåringssystem udgår. Nyt internationalt livsnummer indføres og stambogsnummeret på hopper udgår. De 8 eksteriørkåringskarakterer (type; skulder/manke; overlinie/bagpart; forlemmer; baglemmer, bevægelsen; bevægelsens korrekthed; helhed) udvides til 10 (type; hoved/hals; skulder/manke; overlinie/bagpart; forlemmer; baglemmer; skridt, trav, galop, helhed). Årbogen med rideresultater indlægges i Hestedatabasen.

2003: Egnethedstesten disciplinopdeles med afprøvning i dressur eller springning. 

2004: Forbundets fjerde Avlsplan (2004-2012) lanceres. Specialisering af avlen påbegyndes med indførelse af springhesteprogrammet. 

2006: Hingstens 30-dages test og 70-dages materialprøve afløses af en frivillig 10-dages observations test og en obligatorisk 35-dages test (afprøvning i både dressur- og springdisciplinen). Konkurrenceresultater indarbejdes i indekstallene. Til eliteskuet i 2006 opdeler man unghopper og føl efter discipliner og der bliver udnævnt årets bedste dressur og bedste spring hoppe. 

2008: 35-dages testen disciplinopdeles. Dog er der stadigvæk mulighed for afprøvning i både dressur og springdisciplinen, såfremt det ønskes. Eksteriørkåring med løsspringning indføres.

2009: WBFSH afholder generalforsamling i København. 

2010 - 2019

2010: Brændemærkning forbydes i Danmark og chipmærkning bliver obligatorisk. Sadelkåring af hopper specialiseres i springning eller dressur.

 

2012: Forbundets femte Avlsplan (2012-2020) lanceres

2013: Forskningsprojekt vedr. genomisk selektion påbegyndes

2014: Lineær registrering på føl, 2 års hopper og kåringshopper indføres som supplement til kåringskarakterer. 

2016: Obligatorisk DNA-test på føl indføres for verificering af afstamningen. Der afholdes for første gang hingstekåring i Boxen i messecenter Herning

2017: Dansk Varmblod bliver medarrangør af første World Cup kvalifikation i messecenter Herning. WBFSH afholder generalforsamling i Billund. Kravet om "R" til hingstemødre slettes og erstattes af større fokus på en præstationsbetonet hoppestamme. 

2018: App lanceres til direkte indtastning af lineær registrering på kåringspladsen. En-dommer kåring indføres. 

2019: Der indføres obligatoriske WFFS-test på alle hingste til kåring samt i forbindelse med tilmelding til hingstelisten. 

2020 - 2029

2020: Forbundets sjette avlsplan (2020-2030) lanceres. Testrytterdelen undgår af sadelkåring og stationsafprøvning. Rideresultater ændres fra et vægtet system til et simpelt gns. af karakterene. Oprangeringen ved hoppekåring og 2-års bedømmelse udgår, og i stedet udtages de bedste til en finale. Eliteskuet afholdes ikke pga. Covid-19.

 

2021: Forbesigtigelse og hingstekåring afvikles som hjemmebesigtigelse pga. Covid-19 (ingen hingstekåring i Herning). Der laves for første gang lineær registrering på hingste. Lando´s og Matine´s vandrestatuetter tildeles for første gang årets ældre spring – og dressur hoppe.

2022: Årets bedste avler udnævnes for første gang i Dansk Varmblod. Eliteskuet afholdes i Herning i forbindelse med VM.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram