Sådan afvikles Dansk Varmblods følskuer

Ved indendørs følskue: Hoppe og føl vises løse i ridehal.

Følhopper til kåring
Møder til måling og mønstres i skridt og trav på fast bund (ca. 4 min. pr. hoppe). Herefter bedømmes hoppen løs sammen med sit føl i ridehallen.

NB: Føllets kvalitet har ingen indflydelse på hoppens kåring.

Bedømmelse af føl:
Hoppe og føl trækkes ind i skridt og føllet opstilles foran dommerne (se skitse). Når dommerne beder om det, slippes hoppe og føl. Fremviser stiller sig i en af øerne. Når dommerne siger tak, fanges hoppe og føl og der skridtes ud (ca. 4 min. for springføl og ca. 5 min. for dressurføl. Stiller hoppen til kåring, lægges yderligere 2 min. oven i fremvisningen).

Når hele holdet (typisk bestående af 5-7 føl) er bedømt, skridter holdet i katalogrækkefølge på ring til karakteristik og evt. udtagelse til finalen (ca. 1 min. pr. føl).

Føl, udtaget til finalen, skal bedømmes på fast bund. Der skridtes lige ned mod dommerne. I finalen mønstres hoppen en omgang i trav, mens føllet er løs. Springføl bør hovedsagelig vise galop. Dressurføl bør vise både trav og galop. Afslutningsvis udpeges nr. 1 samt en reserve til Eliteskuet hos springføllene. Hos dressurføllene udpeges nr. 1 og nr. 2 samt en reserve til Eliteskuet.

Den lineære bedømmelse sendes på mail og kan også ses i Hestedatabasen, som alle medlemmer af Dansk Varmblod har gratis adgang til. Der offentliggøres ingen karakterer. Men de sendes på mail til ejer. HUSK at tjekke, at I står opført med korekt e-mail adresse hos SEGES.


Bedømmelse af springføl:
Hoppe og føl trækkes ind i skridt og føllet opstilles foran dommerne. Når dommerne beder om det, slippes føllet og hoppen mønstres to omgange i trav. Føllet bør fortrinsvist vise galop. Hoppen mønstres ud i fangefolden, hvorefter føllet fanges (ca. 4 min. pr. føl).
Når hele holdet (typisk bestående af 5-7 føl) er bedømt, skridter holdet i katalogrækkefølge på ring til karakteristik og evt. udtagelse til finalen.

Bedømmelse af dressurføl:
Hoppe og føl trækkes en omgang i skridt og føllet opstilles foran dommerne. Når dommerne beder om det, slippes føllet og hoppen mønstres to omgange i trav. Føllet bør vise både trav og galop. Hoppen mønstres ud i fangefolden, hvorefter føllet fanges (ca. 4 min. pr. føl).
Når hele holdet (typisk bestående af 5-7 føl) er bedømt, skridter holdet i katalogrækkefølge på ring til karakteristik og evt. udtagelse til finalen (ca. 1 min. pr. føl).

Finale:
Føl, udtaget til finalen, skal bedømmes på fast bund. Der skridtes lige ned mod dommerne. I finalen mønstres hoppen en omgang i trav, mens føllet er løs. Springføl bør hovedsagelig vise galop. Dressurføl bør vise både trav og galop. Afslutningsvis udpeges nr. 1 samt en reserve til Eliteskuet hos springføllene. Hos dressurføllene udpeges nr. 1 og nr. 2 samt en reserve til Eliteskuet.

Resultat
Den lineære bedømmelse sendes på mail og kan også ses i Hestedatabasen, som alle medlemmer af Dansk Varmblod har gratis adgang til. Der offentliggøres ingen karakterer, men de sendes på mail til ejer. HUSK at tjekke, at I står opført med korekt e-mail adresse hos SEGES.

Følhopper til kåring
Når følskuet er afsluttet, møder hoppen til måling og mønstres i skridt og trav på fast bund (ca. 4 min. pr. hoppe). Herefter vises hoppen (med føl) løs i ridehallen til gangartsbedømmelse og karakteristik (ca. 6 min. pr. hoppe).
NB: Føllets kvalitet har ingen indflydelse på hoppens kåring.


Hvad er lineær registrering?
Alle føl får en bedømmelse via Dansk Varmblods lineære registrering, hvor egenskaberne vurderes ud fra de biologiske yderpunkter. I skemaet er også angivet Dansk Varmblods avlsmål (markeret ved firkant med sort ramme). Det er således let at se, hvilke egenskaber der ligger langt fra avlsmålet og som der bør være fokus på at forbedre i næste generation. Ved bedømmelse af f.eks. overlinjen vurderer dommerne, om føllet har en lang (A-B-C) eller en kort overlinje (G-H-I) eller om den er middellang (D-E-F). Overlinjen ønskes ikke for lang, da det kan gå ud over bæringen og give rytteren problemer med at holde hesten samlet. Omvendt ønskes overlinjen ikke for kort, da det kan gå ud over smidigheden og gøre det svært at tilpasse en sadel. Avlsmålets optimum er derfor D, hvilket er en middellang overlinje - en anelse til den lange side for at betinge optimal smidighed, bæring og sadeltilpasning.
Det lineære skema til føl består af et reduceret antal egenskaber i forhold til det lineære skema til kåringshopper. Det skyldes, at flere af egenskaberne ikke give nogen mening at vurdere på føl, f.eks. mankemarkeringen, der på følstadiet endnu ikke er fuldt udviklet. Se yderligere info om lineær registrering på varmblod.dk under ”Dansk Varmblods avlsmål”. Her findes bl.a. en manual, hvor man kan læse, hvordan dommerne vurderer de enkelte egenskaber.
Den lineære registrering indtastes via en app. med automatisk overførsel til Hestedatabasen, som alle medlemmer af Dansk Varmblod har gratis adgang til. Når bedømmelsen er overstået, får ejer også automatisk den lineære registrering tilsendt på e-mail.
Der offentliggøres ikke længere karakterer på føllene. Det skyldes, at der er mange faktorer, så som bl.a. bedømmelse på fast bund, involveret i udtagelsen til Eliteskuet. Der kan derfor ikke drages direkte sammenligning mellem en gennemsnitskarakter og en plads i finalen. I finalen kan føllene vise sig bedre eller dårligere end ved første fremvisning, og det påvirker naturligvis finaleresultatet. Endvidere rettes der ved finalen ikke karaktererne, da det vil være unfair overfor de øvrige føl, som ikke fik chancen for at vise sig en gang mere.


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram