Lineær registrering

Fra 2014 er Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer (fra 0-10, inklusiv halve karakterer) suppleret med en lineær registrering. Ved lineær registrering beskrives hesten ud fra de biologiske yderpunkter (f.eks. højtstillet-lavstammet) uden hensynstagen til, om egenskaben er positiv eller negativ.

Der benyttes en skala med ni alfabetiske valgmuligheder fra A-I. Ved beskrivelse af en egenskab foretager dommerne først en overordnet 3-inddeling: f.eks. om hesten er højtstillet (A-C), midt i mellem (D-F) eller lavstammet (G-I). Vurderes hesten som højtstillet, har dommerne igen tre valgmuligheder: ekstrem højtstillet (A); højtstillet (B), lidt højtstillet (C).

På bedømmelsesskemaerne til lineær registrering er Dansk Varmblods avlsmål (optimum) markeret med en firkant. Herved kan man let se, hvor tæt den bedømte hest er på optimum ved de enkelte egenskaber. Optimum kan i visse tilfælde være ét af yderpunkterne: f.eks. så store ramme som muligt (A). Eller optimum kan være midt i mellem yderpunkterne: f.eks. en halsmuskulatur, der er passende til hesten, og som hverken er for tynd eller tyk. I nogle tilfælde er optimum hverken et yderpunkt eller midt i mellem. F.eks. er Dansk Varmblods avlsmål højtstillede heste. Men en hest kan også blive for højtstillet, så det kan påvirke balance og holdbarhed. Optimum for "højtstillethed" er derfor C.

Se de lineære skemaer nederst på siden. De er delt op som følger:

* Dressurheste (hoppe- og hingstekåring)
* Springheste (hoppe- og hingstekåring)
* Ungheste - dressur (føl og 2-års hopper)
* Ungheste - springning (føl og 2-års hopper)


Se også manual til lineær registrering. Her er forklaret, hvordan egenskaberne vurderes; hvad de biologiske yderpunkter er samt hvad avlsmålets optimum er for Dansk Varmblod. Dette kan være forskelligt fra andre varmblodspopulationer. 


Læs mere og find de forskellige bedømmelsesskemaer samt manualen nedenfor.

Manual 

Manual ved lineær registrering 

Lineære skemaer

Lineær profil springføl og 2-års

Lineær profil dressurføl og 2-års 

Lineær profil springheste 

Lineær profil dressurheste

Artikler om lineær registrering

Bedømmelse af føl i Dansk Varmblod

Lineær registrering 1 

Lineær registrering 2 

Hestens bygning har indflydelse på funktion og holdbarhed 

Hvilke egenskaber kendetegner den gode springhest 

Sådan skal Dansk Varmblods bedømmelser forstås

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram