Tilmelding til 35-dages test

INFO

Indsyningen til hingstenes 35-dages test foregår på Tørring Ridecenter. Ved indsyningen gennemgås hingstene af dyrlæge og træningsleder, herefter vises hingsten under egen rytter. Hingste tilmeldt springdisciplin skal vises i springning under egen rytter ved indsyning.

Der er kun én 35-dags test om året.


Som de foregående år kan ejeren selv beslutte, hvilken disciplin hingsten skal afprøves i. Det er også muligt at tilmelde hingsten i både dressur- og springdisciplinen. Hingste tilmeldt springdisciplinen, skal også vises i springning under egen rytter i forbindelse med indsyning.


Beskrivelse af træningsforløbet for hingstene:

Fodring kl. 7.00 morgen. Hingstene rides herefter i ridehallen. Hingstene rides gennemsnitligt 5 dage om ugen under hensyn til den enkelte hingst træningstilstand og behov (springhingstene springes 2 gange ugentligt).

På hingstenes ridefri dage vaskes de medbragte underlag, gamacher, strigler, m.v., og der pudses sadeltøj.


Personale:

Berider Torben Frandsen er træningsleder og står for træningen af hingstene i samarbejde med rytterne tilknyttet prøven .


På tilmeldingsskemaet skal du krydse af, hvilken disciplin hingsten skal afprøves i eller om den skal afprøves i begge discipliner. Endvidere skal du tage stilling til om hingsten skal i skidtmaskine (hingsten skal være tilvænnet dette inden prøvestart), longeres eller på fold.


Sekretariatet skal have tilmelding ved sidste tilmeldingsfrist. Tilsendt opstaldningskontrakt skal være sekretariatet i hænde senest fredag før indsyning. Originalt hestepas skal afleveres i forbindelse med testens indsyning.


Prisen for enten dressur- eller springdisciplin er kr. 15.500,- + moms, (i alt 19.375,- inkl. moms). Ønskes hingsten afprøvet i både dressur- og springdisciplinen er prisen kr. 17.300,- + moms, (i alt kr. 21.625,- inkl. moms). Ved efteranmeldelse tillægges et gebyr på kr. 500,-. 


Opstaldningskontrakt findes her:

OPSTALDNINGSKONTRAKT 2023

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram