Frivillig 1-dags afprøvning af hingste


Nye ændringer i Tysklands afprøvningssystem får konsekvenser for Dansk Varmblod, som nu optimerer afprøvningen for hingste,

hvor 10-dages testen erstattes med en 1-dags-afprøvning


Tekst: Karina Christiansen, avlskonsulent for Dansk Varmblod


I Dansk Varmblods Avlsplan 2030 står der bl.a., at det hele tiden skal være et mål at videreudvikle og optimere afprøvningen af hingste med størst mulig hensyntagen til specialiseringen i de to avlsretninger. Med de seneste ændringer i Tysklands afprøvningssystem er tiden nu inde til, at hingstenes frivillige 10-dages test erstattes med en frivillig 1-dags-afprøvning.


Ændringer i Tysklands afprøvningssystem

I Tyskland er der indført nye dyrevelfærdsmæssige retningslinjer, der bl.a. foreskriver, at heste først må starte træning, når de er blevet 30 måneder gamle. Dette har bl.a. betydet, at de tyske forbund har rykket de traditionelle

efterårskåringer til senere eller først i det nye år. Samtidig har de afkortet forårets 14-dages test af hingste til en 2-dages test med karaktergivning under egen rytter og testrytter. Disse 2-dages teste må dog først finde

sted fra april måned det år, hingsten fylder tre år. Hvis hingsten er født efter 1. juni, må den først gå 2-dages testen fra 1. maj.

Flere af de Dansk Varmblods kårede hingste er også kåret i Tyskland. Ændringerne i Tyskland bevirker naturligvis, at de danske hingsteholdere nu søger til den korte test i Tyskland i stedet for at vælge den danske 10-dages test. Den kan derfor ikke længere opretholdes, og avlsledelsen har været nødsaget til nytænkning.

Det har været drøftet, om Dansk Varmblod skulle indføre en tilsvarende 2-dages test som i Tyskland, men umiddelbart er dette af flere årsager ikke hensigtsmæssigt. Dels ville der så være en periode efter hingstekåringen og indtil test, hvor hingstene ikke kunne bedække, idet afprøvning under rytter stadigvæk er et krav før avl i Dansk Varmblod. Dels mener avlsledelsen, at karaktergivningen ikke vil været retvisende og vil blive givet på skrøbeligt grundlag, da unghingstene på dette tidspunkt er nytilredne og først ved at finde deres balance under rytter. Endvidere mener avlsledelsen heller ikke, at karaktergivningen vil være velfærdsmæssigt optimal. Bliver der givet karakterer, vil hingstene sandsynligvis blive trænet intensivt op til testen for at opnå højest mulige karakterer.

Dansk Varmblod har de seneste 20 år afholdt en frivillig 10-dages test i umiddelbar forlængelse af hingstekåringen, hvor hingstene trænes let i henhold til anerkendte unghesteprincipper. Testen har været uden karaktergivning, men blot med afgørelsen bestået eller ej bestået. Formålet var at teste, om hingstene var ridelige og omgængelige samt uden staldunoder og arvelige defekter som f.eks. strubepibning. Bestået prøve ville udløse 1-års bedækningstilladelse. Efter en velfortjent pause efter bedækningssæsonen kunne hingstene så startes op igen med henblik på efterårets obligatoriske 35-dages test med karaktergivning og testrytter.


Ny 1-dages test

Da 10-dages testen ikke længere kan opretholdes, har hovedbestyrelsen efter indstilling fra avlsledelsen besluttet, at hingstene fra 2023 vises under rytter den første dag til kåring. Såfremt der ikke er anmærkninger til

rideligheden, og såfremt hingsten bliver godkendt om søndagen, vil den få tildelt 1-års bedækningstilladelse. Hingstene har de seneste mange år skullet vises under rytter på kåringens sidste dag i forbindelse med indsyningen til 10-dages testen. Så der vil ikke blive krævet mere af hingstene end hidtil, blot vil rækkefølgen blive anderledes.

Hvis hingsten ikke præsenteres under rytter i forbindelse med hingstekåringens første dag, kan godkendte hingste også opnå 1-års bedækningstilladelse ved at blive vist under rytter i forbindelse med efterkåringen i

april. Dog kan de så ikke bruges i avlen inden prøven.

Godkendte hingste, som ikke rides i forbindelse med hverken kåringen eller efterkåringen, kan ikke få bedækningstilladelse i indeværende år. Men de kan 35-dages test og færdigkåres året efter, hvis de opnår minimum 800 point. Det er således ikke en forudsætning for opnåelse af endelig kåring, at de godkendte hingste har bestået 1-dages afprøvningen. De behøver derfor heller

ikke at være tilredet for at deltage i hingstekåringen.


Iron e. Asgaard's Ibiza/Hohenstein opdr. Stutteri Nedergaard  ved indsyning i 2022

Iron e. Asgaard's Ibiza/Hohenstain opdr Stutteri Nedergaard ved indsyning i 2020
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram