Hoppekåring – Hvorfor og hvordan?

I Dansk Varmblod skal begge forældre være fremstillet og bedømt ved kåring i forbundet, før afkommet kan registreres som en Dansk Varmblod. Dansk Varmblod har et væld af tilbud i forbindelse med kåring af hopper.

Som ny udstiller kan det være svært at vide hvilken kåringsform, der skal vælges.
Vi håber derfor, at siden her kan give dig et overblik over de forskellige muligheder og kan forhåbentligt være medvirkende til at klargøre hvilken kåringsmulighed, der passer til netop dig og din hoppe. 

Hvorfor skal hopper kåres?
Dansk Varmblod er et krydsningsforbund, som blander nogle af Europas bedste blodlinier. For at sikre at avlen bevæger sig i den ønskede retning i henhold til avlsmålet, skal både hopper og hingste være kåret i Dansk Varmblod, før afkommet kan registreres. Dette gælder også for importerede hopper kåret i udenlandske forbund, idet avlsmålene ikke er ens. Hopper i alle aldre kan kåres, dog tidligst fra det år de fylder 3.

Afstamningsmæssige krav
Hoppens afstamning og højde er afgørende for, hvilken kåringsklasse den kan opnå. For at opnå kåring i højeste klasse (Dansk Hovedstambog) skal hoppen måle min. 1.60 cm. i stang og der skal være kåring i tre led fra et anerkendt varmblodsforbund. I forbindelse med tilmelding gennemgås afstamningerne på sekretariatet. I tilfælde af afstamningsmæssige problemer informeres ejeren herom og hoppen kan evt. frameldes, såfremt man ønsker det.
Hvis du vil vide mere om regler i forbindelse med kåring af hopper og den slags, så bør du altid tjekke Dansk Varmblods Regler og Vedtægter, der opdateres hvert år i april.

Det er endvidere vigtigt at sikre sig, at ejerforhold er korrekte. Dels er ejerskifte nu lovpligtigt og dels laves katalogudtræk, bedømmelsesskema dommerbøger m.v. efter oplysningerne i Hestedatabasen. Efter endt bedømmelse sendes den på e-mail til ejeren. Er ejer ikke opdateret i hestedatabasen, vil bedømmelsen tilgå den forkerte.

Husk pas og kopi af pas! 
Til alle hoppekåringer skal hopperne indledningsvis måles og have tjekket signalement. Desuden afleveres det originale hestepas til måleren. Det er vigtigt, at man husker hestepasset til kåringen, idet hoppen ellers kun kan kåres i forregister-F1. Dansk Varmblod videresender hestepassene til SEGES Heste, som sætter en kåringslabel i passet. Passet returneres til ejeren ca. 3 uger efter kåringen. Husk også at medbringe en kopi af hestepasset. Det samt et særligt transportdokument, der udleveres ved måling og signalementstjekket skal benyttes i forbindelse med hjemtransporten af hoppen for at opfylde transportforordnings-reglerne.

Eksteriørkåring 
Eksteriørkåringen er den ”simpleste” form for kåring og her skal hoppen ikke rides. For eksteriørkårede hopper er der dog mulighed for at få et R via tidligere bedrifter på konkurrencepladserne mv eller ved at bestå en rideprøve senere, for eksempel via 1-dagsafprøvning. 1-dagsafprøvning er det samme som en sadelkåring, men uden eksteriørkåringsdelen. Til eksteriørkåringen vises hoppen løs i ridehallen. Er hoppen ud af springafstamning, kan man med fordel tilmelde den til eksteriørkåring med løsspringning. Her får dommerne mulighed for at se hoppen i dens rette element, hvilket giver en mere præcis bedømmelse.
Halte/skadede hopper har også mulighed for at stille til eksteriørkåring. I sådanne tilfælde skal dyrlægeattest afleveres til dommerne i forbindelse med eksteriørvurderingen på fast bund. Er det ikke forsvarligt at flytte hoppen eller skal den nødslagtes, kan der også arrangeres en hjemmekåring eller en én-dommerkåring ved henvendelse til Dansk Varmblods sekretariat. Find mere info og tilmeld din hoppe til hjemmekåring her.

Én-dommerkåring
I 2018 indførtes én-dommerkåringen som et alternativ til de øvrige kåringsformer.
Her kåres hoppen hjemme ved stalden, får ingen gangartskarakterer, og blot af én dommer. Den kan max. kåres i *DS, medmindre den har resultater, der svarer til tildelingen af et R. I et sådant tilfælde er det op til dommeren at afgøre, om hoppen evt. kan kåres til *RDH. Ved én-dommerkåring står der en * foran hoppens kåringsgrad.
Find mere info og tilmeld din hoppe til én-dommerkåring her.

Disciplinopdelt sadelkåring
Sadelkåringen er en samlet pakke, hvor hopper i alle aldre bliver eksteriørmæssigt vurderet samt bedømt under rytter samme dag.
Bestået rideprøve berettiger til et ”R” foran kåringsgraden. Hopperne tilmeldes i den disciplin, som de er avlet til. Dressurhopper skal rides af egen rytter i alle tre gangarter. Springhopper skal løsspringe samt rides af egen rytter i galop. Hopper kan ikke afprøves i både springning og dressur på samme kåringsdag. Ønsker man også hoppen bedømt i den anden disciplin, kan den tilmeldes 1-dagsafprøvning en anden dag. 1-dagsafprøvningerne foregår på alle sadelkåringspladser.

Stationsafprøvning
Til stationsafprøvning trænes hopper under ensartede forhold i en måned, hvorefter de afsluttende prøver foregår som til sadelkåring. Hoppen skal have været redet min. 1 måned før indsyningen. Fordelen er at hoppen afprøves i samme miljø, som hun har været trænet og derfor ikke oplever nogen ændring. Desuden tæller træningslederens karakterer for hoppens daglige arbejde med i bedømmelsen.

Egnethedstest
Egnethedstesterne er en brugsprøve for 4-års Dansk Varmblods registrerede heste. De bedste udtages til Unghestechampionatet, en finale der foregår sammen med Hingstekåringen i Herning, hvilket betragtes som et særdeles godt salgsvindue.

Heste registreret i andre forbund kan ikke tilmeldes. Dressurhestene vises i gangarter med egen rytter. Springhestene vises i springning med egen rytter. Opnår hopper min. 700 point til egnethedstesten, kan de tildeles et ”R” foran kåringsgraden for bestået rideprøve, uanset om de allerede har været til kåring, eller først stiller til kåring senere i livet. Kontoret skal blot adviseres om den beståede egnethedstest, når du tilmelder hoppen til kåring.
På udvalgte pladser er der tilbud om én-dommerkåring i forbindelse med egnethedstesten. 

KRAFFT Eliteskuet
Ved alle sadelkåringer, 1-dagsafprøvninger, stationsafprøvninger og egnethedstester er der mulighed for udtagelse til Eliteskuet, der foregår på Vilhelmsborg hvert år enten i slutningen af august eller begyndelsen af september. Her tildeles opdrættermedaljer i guld, sølv og bronze til årets bedste rideafprøvede hopper. For at kunne deltage i Eliteskuet er det et krav, at hoppen fra fødsel er registreret i Dansk Varmblod, er kåret i højeste kåringsklasse, har bestået en rideprøve samt er udtaget af dommerne.

Medlemskab af Dansk Varmblod
Man skal være medlem af Dansk Varmblod for at kunne udstille til forbundets arrangementer. Som medlem får man endvidere gratis adgang til Hestedatabasen, der indeholder relevante og objektive informationer på alle heste registreret i Danmark . Læs mere om medlemskabets fordele og meld dig ind her.

Hopper til fremvisning skal være "fit-to compete"
For såvel de hopper, der har føl ved siden, som fremstilles til følskue, samt de hopper, der fremstilles til kåring, gælder det at hopperne skal være i passende huld, og de skal ikke mindst være rengående. Hopper der har fået en kronisk skade, og dermed ikke kan fremstilles haltfri på kåringspladsen, bør istedet bedømmes ved en hjemmekåring eller en 1-dommer kåring.

Der har tidligere været praksis, at hopper med kroniske haltheder kunne fremstilles, hvis der blev fremvist en dyrlægeerklæring fra ejers dyrlæge, som godtgjorde, at hoppen er fremstillingsegnet, til trods for halthed. Dette vil ikke længere blive accepteret. Alle heste, der fremstilles i Dansk Varmblods regi, skal være ”fit to compete”. 


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram