Indekstal på Dansk Varmblods kårede hingste

Hvad er præstationsindeks? 
 

Præstationsindekset udtrykker, hvor god en præstation hingsten videregiver indenfor springning eller dressur i forhold til de øvrige hingste i Dansk Varmblods population. 

 • Præstationsindekset beregnes på baggrund af alle konkurrenceresultater fra DRF, herunder også championatsresultater for 4-6 årige heste, der indgår via deres rangering. Desuden indgår resultater fra sadelkåring, stationsafprøvning og egnethedstest. Endelig indgår også eksteriørkarakterer for dressurhestenes vedkommende i form af overlinje og helhed. Der indgår ingen eksteriørkarakterer i præstationsindekset for springning pga. de lavere genetiske sammenhænge mellem eksteriørkarakterer og konkurrenceresultater. 

 • I præstationsindekset indgår også de genetiske sammenhænge, hvilket giver et mere sikkert beregnede indeks. F.eks. er der fundet høje genetiske sammenhænge mellem sadelkåringsresultat og senere konkurrenceresultater. Hvis en avlshoppe kun har gået sadelkåring, kan dette resultat derfor, i indeksberegningen, benyttes til at estimere hvordan hoppen ville have klaret sig, hvis den også havde gået konkurrence.

 • Jo højere indekstal, desto bedre præstation forventes hingsten at videregive. Indeks 100 svarer til den gennemsnitlige kvalitet. Er indeks over 120, avler hingsten blandt de 16% bedste i Dansk Varmblod. Er indeks over 140, avler hingsten blandt de 2,5% bedste. 
   
 • Der offentliggøres præstationsindeks på hingste med mindst 10 bedømte afkom. Jo flere bedømte afkom, desto mere sikkert vil indekstallet være beregnet. I hingstens præstationsindeks indgår også informationer fra samtlige af dens slægtninge. Dog vægter afkoms resultater højest pga. det højere slægtsskab. 

 • Præstationsindekset beregnes en gang årligt, hvor det opdateres med det foregående års resultat. 

 • Præstationsindekset kan ses i SEGES Hestedatabase under de enkelte hingste samt i de oprangerede lister nedenfor. 
Husk at indekstallet er det bedste bud på hingstens avlsværdi. Men det er ikke den fulde sandhed, fordi f.eks. udenlandske konkurrenceresultater ikke indgår. Alligevel er indekstallet det bedste objektive redskab i avlsarbejdet, fordi bl.a. rytterindflydelsen og moderhoppens kvalitet er taget ud af beregningerne. 
Revolution, DVE 1234
Fører Dansk Varmblods præstationsindeks i dressur

Hvad er lineære indeks?

De lineære indekstal viser illustrativt, hvilke eksteriør- og brugsegenskaber hingsten videregiver. 

 • De lineære indekstal kan ses under de enkelte hingste i SEGES hestedatabase, som alle medlemmer af Dansk Varmblod har gratis adgang til.
 • Er indekstallet mellem 80 og 120, videregiver hingsten egenskaber, der svarer til den gennemsnitlige kvalitet i Dansk Varmblod. 
 • Er indekstallet større end 120 eller mindre end 80, avler hingsten egenskaber, der er markant anderledes end gennemsnittet. Her kan man f.eks. se, om en hingst giver store rammer, højtstillethed eller en kort overlinje.
 • De lineære indekstal beregnes på basis af lineære bedømmelser foretaget i Dansk Varmblod på 3-årige og ældre hopper og hingste. 
 • Kun hingste med min. 5 lineære bedømte afkom får offentliggjort lineære indekstal. Jo flere lineære bedømte afkom, desto mere sikkert vil indekstallet være beregnet. I det lineære indekstal indgår lineære bedømmelser fra samtlige af hingstens slægtninge. Dog vægter afkoms bedømmelser højest pga. det højere slægtskab. 
 • De lineære indeks beregnes en gang årligt, hvor de opdateres med det foregående års bedømmelser. 

Oversigt over dressurhingste med lineære indekstal i hestedatabasen
Oversigt over springhingste med lineære indekstal i hestedatabasen

Fortsæt til Hestedatabasen via linket her. 
Læs mere om lineære indekstal her.
Se de lineære bedømmelsesskemaer med optimum her. Her findes også flere artikler om lineær registrering.  

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram