Brug af hingste, ej på hingstelisten

Hingste, der ikke er tilmeldt Dansk Varmblods hingsteliste, kan godkendes til en konkret hoppe efter ansøgning, såfremt hingsten opfylder nærmere specificerede krav.


Se ansøgningsskema for 2024 HER

Ansøgningskema og betaling kr 1090,00 inkl. moms skal indsendes til Dansk Varmblod senest 1. november i insemineringsåret.

Modtages registreringsskema og/eller gebyr senere, tillægges yderligere 500 kr. inkl. moms. 

Se registreringssskema "Disp. brug af hingst, ej på hingsteliste", hvis der søges efter 1. november i ifolingsåret. Beløbet kan betales online eller overføres til Banknr.: Middelfart Sparekasse 1687-3230849764 med tydelig angivelse af betalingen.


Hvordan gør man:

 1. Tjek først om hingsten er tilmeldt Dansk Varmblods hingsteliste i insemineringsåret - se hingstelisten.
  Hvis den er på hingstelisten, skal der ikke søges. Føllet kan registreres i Dansk Varmblod, såfremt hoppen er kåret i Dansk Varmblod.
 2. Hvis hingsten ikke er tilmeldt hingstelisten, så tjek om den findes på denne oversigt over hingste, der ikke er tilmeldt hingstelisten, men som kan godkendes til en konkret hoppe i 2024: Liste over hingste der kan godkendes i   2024.                                 Udenlandske hingste der kan godkendes i DV 2024.. Hingstene markeret med grønt er endelig godkendt, mens hingstene med rødt kun kan benyttes i indeværende år. Det skyldes, at nogle forbund bl.a. Tyskland har et løbende afprøvningssystem, hvor hingstene får avlsgodkendelse 1 år ad gangen. Er hingsten på listen kan der uden videre ansøges om brug via online ansøgningskema – se skema for 2024. Det koster 1090,00 kr at ansøge og ansøgningen skal være DV i hænde senest 1/11 i insemineringsåret. 
 3. Er hingsten hverken på Dansk Varmblods hingsteliste eller på listen over hingste, der kan godkendes, kan der sendes en skriftlig forespørgsel til sekretariatet (cp@varmblod.dk) inden brug af hingsten. Kan hingsten godkendes, får man skriftlig svar inden for ca. 14 dage. Denne godkendelse er dog kun gyldig, såfremt er ansøgt og betalt senest 1/11 i insemineringsåret. Bruger man samme kombination året efter skal der ansøges igen.

I mailen skal følgende være angivet, før der kan gives skriftlig svar:

 • Hingstens navn og registreringsnummer.
 • Hvilket forbund, hingsten er kåret i.
 • Kopi af hingstens afstamning i passet, samt DNA-profil
 • Officiel dokumentation for hingstens afprøvningsresultat skal være vedlagt. 
  Kopi af hingstebrochurer accepteres ikke.


Hvorfor koster det et gebyr at benytte hingste, ej på hingstelisten?

Hingsteholdere, hvis hingste er kåret i Dansk Varmblod, betaler et årlig gebyr for tilmelding til hingstelisten. Hermed kan afkommene registreres i Dansk Varmblod uden yderligere omkostninger for hoppeejerne. Indtægterne fra hingstelisten går til diverse avlsforanstaltninger, så som obligatorisk følbedømmelse, beregning af indekstal, udnævnelse af elitehopper og elitehingste samt andre gratis ydelser. For ikke at lave forskelsbehandling mellem danske og udenlandske hingste, skal hoppeejerne betale et gebyr til hingstelisten svarende til ca. 10 %. Gebyret skal betales hver gang en udenlandsk hingst benyttes, også selvom det er samme kombination som sidste år. Hvis der laves ægtransplantation med flere føl ud af samme kombination pr. år, skal der betales pr. føl.

Vær opmærksom på at de hingste, som er tilmeldt Dansk Varmblods hingsteliste, alle har været fremstillet og bedømt i Dansk Varmblod, og kåringsresultaterne kan findes i Hestedatabasen. Desuden er der kendskab til vigtige informationer, så som temperament, OCD, FFS og andre arvelige lidelser. Disse oplysninger har vi ikke på hingstene, som ikke er kåret i Dansk Varmblod

udgiften på 1090,- kr. udgør dels hingstelistegebyr til DV på samt administration til SEGES, - kr. Gebyret til SEGES opkræves 

via Dansk Varmblod.

Bliver hoppen ikke drægtig eller smider føllet, returneres gebyret efter henvendelse til Lene Rasmussen lr@varmblod.dk

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram