Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. Hvert år ultimo april afholdes det årlige Repræsentantskabsmøde et centralt sted i landet. Repræsentanter og inviterede gæster mødes og hører årsberetningerne fra Dansk Varmblods formand samt avlskonsulenten, og stemmer om eventuelt indsendte forslag.

Mødet foregår på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund lørdag den 9. april 2022

På Repræsentantskabsmødet hædres opdrætterne af årets medaljehopper, medaljehingste, sportspræstationer samt ejerne af de avlshopper, der i løbet af året har fået tildelt en medalje for fremstilling af afkomsamling. Se dagsorden for yderligere info.

Mødet afholdes den 9. april 2022, så hvis du er repræsentant, har avlet en medaljemodtager som anført ovenfor i 2021, eller hvis du bare gerne vil overvære debatten og høre eksempelvis Karina Christiansens avlsfaglige beretning, som ofte tager hul på fremtidige planer eller løfter sløret for ny forskning i ind- og udland så mød op på Hotel Legoland til en spændende dag i avlens tegn.

 

Dagsorden jfr. vedtægterne §14:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om forbundets virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kom­mende år og uddeling af medaljer.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
  5. Faglig redegørelse for avlsarbejdet
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret
  9. Eventuelt
  10. Oplæg om VM Herning 2022 v/Casper Cassøe & Jens Trabjerg
Til repræsentantskabsmødet 2022 er der udarbejdet en folder, som kan ses her HER


Se referater fra tidligere år HER

Nyheder

Sponsorer